בית כנסת


ב -22 לינואר 2006 אנו חוגגים את ההקדמה של תורה (ספר תורה Hachnasat) נתרם על ידי מר .Rozencwaig

×

Rozencwaig מר Rozencwaig בעת רכישת ספר בעיר ניו יורק

introducción del Sefer רגעים ספורים לפני כניסתה של ספר בבית הכנסת שלמה בן אדרת.

title הרב Carciente של C.I.B. הכניסה תורה בבית הכנסת.

Jacques Malka הרב מלכה מ יאמי ז'אק המדגיש את החשיבות ההיסטורית של הקדמה של התורה.

Pilar Rahola גב 'פילאר Rahola, משתף פעולה נלהב של הפרויקט, מה שהופך את השימוש במילה.

Aarón Hakodesh מבוא תורה של ארון הקודש.

Jaime Einstein de Miami מר חיימה איינשטיין מיאמי התייחס הקהל קטלאנית.

Miguel Iaffa מנכ"ל האגודה, מר מיגל Iaffa, על ידי בהתוויית דרכה של פרויקט שיקום.